PAR MUMS PREČU KATALOGS (B2B) SERVISS LOĢISTIKA KONTAKTI VAKANCES

Insektu iznīcinātāja Sencor SIK50B atsaukums

SIA “GTCL Baltic” atsauc SENCOR insektu iznīcinātāju SIK50B (turpmāk tekstā – prece). Eiropas Kopienas ātrās ziņošanas sistēmā 9.nedēļā (02/03/2017) ievietots paziņojums Nr.A11/0045/17, kurā ir konstatēts, ka precei ir nepietiekama aizsardzība pret elektrisko triecienu, kā rezultātā preces lietotājs var saņemt elektrības triecienu, pēc iekārtas atslēgšanas no tīkla. Prece neatbilst Eiropas saskaņotā standarta EN 60335-2-59:2003 “Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces – Drošība – 2-59.daļa: Īpašas prasības insektu iznīcināšanas ierīcēm” 22.punkta prasībām attiecībā uz konstrukciju, kas nosaka, ka preces izpildījumam ir jānodrošina aizsardzība pret elektrisko triecienu tās lietošanas laikā. Tādējādi, prece neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi” būtiskajām drošuma prasībām un ir atzīstama par nedrošu Preču un pakalpojumu drošuma likuma 5.panta izpratnē.
Preci ir iespējams atdot atpakaļ veikalā, kurā tā iegādāta, uzrādot iegādes dokumentus un aizpildītu mūsu uzņēmuma remonta pieteikuma veidlapu, iepakojumu, uz kura ir mūsu uzņēmuma uzlīme, - izplatītājs SIA “GTCL Baltic”.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “GTCL Baltic” pa tālruni 67297762, jeb rakstīt uz e-pastu – gtcl@gtcl.lv, vai pa pastu Piedrujas iela 7, Rīga, LV1073.